Home

Marmara Üniversitesi Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında

Hukuk ve ekonomi birçok yönden etkileşim içinde olan disiplinlerdir. Bu iki disiplin arasındaki artan etkileşim günümüzde, iktisatçıları ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan yasal çerçeveyi iyi bilmeye, hukukçuları ise yasal kuralların ekonomik arka planını ve sonuçlarını anlamaya zorlamaktadır. Ayrıca günümüz iş dünyası, çeşitlendirilmiş ve uzmanlaşmış bilgiye ve bireylere daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle hem düzenleyici hem de ekonomik yönlere hâkim olan profesyonellere ihtiyaç ve talep gittikçe artmaktadır.

Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans programı, alandaki disiplinlerarası uzmanlara yönelik artan talebi karşılayarak, ekonomi ve hukuk alanlarındaki konuların derinlemesine incelenmesini ve öğrencilerin bu alanlarda çifte yetkinlik kazanmasını sağlayan disiplinlerarası bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır. 

Program, Türkiye ekonomisinde giderek etkinliği, artan düzenleme (regülasyon) otoriteleri (BDDK, EPDK, Rekabet Kurumu) ve düzenlenen piyasalardaki ekonomik aktivitelere ilişkin danışmanlık şirketlerinde çalışmayı ya da ilgili alanda avukatlık yapmayı düşünen öğrencilere göre düzenlenmiştir. Bu nedenle öncelikli olarak, ekonomi ve ilişkili (işletme vb.) programlar ile hukuk fakültesi mezunlarını hedeflemektedir. Bu alanlar dışında konuya ilgi duyan ya da bu alanda çalışan diğer 4 yıllık yükseköğretim mezunları da programa başvurabilirler.

Programın dili Türkçedir. 

Akademik Kadro

Prof. Dr. Murat Çokgezen

Rekabet Ekonomisi

https://avesis.marmara.edu.tr/mcokgez

Prof. Dr. Mustafa Erkan

Enerji/Yatırım/Tahkim Hukuku

https://avesis.marmara.edu.tr/mustafa.erkan

Dr. Öğr. Üy. Kadir Baş

Rekabet Hukuku

https://avesis.marmara.edu.tr/kadir.bas

Doç. Dr. Serhat Yaşgül

Mülkiyet Hakları Ekonomisi

https://avesis.marmara.edu.tr/yserhat

Dr. Öğr. Üy. Başar Soydan

Vergi Hukuku

https://avesis.marmara.edu.tr/bsoydan/egitim

Dr. Yakup Asarkaya (BDDK)

Finansal Düzenlemeler

.

Dr. Öğr. Üy. Özkan Zülfüoğlu

Vergileme Ekonomisi

https://avesis.marmara.edu.tr/ozkan.zulfuoglu

Dr. Öğr. Üy. Abdüssamet Yılmaz

Mülkiyet Hakları Hukuku

https://avesis.marmara.edu.tr/abdussamet.yilmaz

Doç. Dr. Yeşim
Reel

Regülasyon Ekonomisi

https://avesis.marmara.edu.tr/yesimreel

Prof. Dr. Arif Orçun
Söylemez

Regülasyon Ekonomisi (Finansal Piyasalar)

https://avesis.marmara.edu.tr/orcun.soylemez

Ders Programı

Ekonomi Hukuku Tezsiz YL programının dersleri birinci dönem EKONOMİ ikinci dönem HUKUK ağırlıklı olarak düzenlenmiştir. Birinci dönemde ilgili kural ve düzenlemelerin ekonomik mantığı incelenecek “ilgili hukuka neden ihtiyaç vardır?” sorusu cevaplanacaktır. İkinci dönemde ise ilgili yasal düzenlemeler, özellikle Türk hukuku ve uygulaması dikkate alınarak incelenecektir.

1. Dönem2. Dönem
Rekabet EkonomisiRekabet Hukuku
Regülasyon Ekonomisi (Ağ Endüstrileri)Enerji/Haberleşme (Regülasyonu) Hukuku
Regülasyon Ekonomisi (Finansal Piyasalar)Finansal Düzenlemeler
Mülkiyet Hakları EkonomisiMülkiyet Hakları Hukuku
Vergileme EkonomisiVergi Hukuku

Mezunlar Ne Diyor?

“Program özgün yapısı ile ekonomi ve hukuk derslerine eşit yer vererek hukukçuların ekonomi, ekonomistlerin ise hukuk bilgisi elde etmesini sağlıyor. Özellikle finansal piyasalar ve rekabet gibi hukuk ve ekonominin iç içe geçtiği alanlarda regülasyonlara konu edilen sektörlerin işleyişini ve ekonomi disiplinine ilişkin yöntemlerin kullanımı hakkında bilgi sunuyor. Programın ekonomi disiplininin temel ilkeleri ile regülasyonların ekonomik etkilerini daha iyi bir şekilde analiz etme yetisi kazandırdığını düşünüyorum. Vergileme ekonomisi gibi kamu maliyesi hakkında bilgi sunan dersler de devletin düzenleyici yetkisinin ekonomik alana etkilerini kavramada oldukça yardımcı oluyor.”

Av. Onur Başol / TCMB Uzman Yardımcısı/ 2021-2022 mezunu

İletişim

Program ile ilgili sorularınız için Prof. Dr. Murat Çokgezen ile iletişime geçilebilir

mcokgez@marmara.edu.tr
0216 777 3111

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Göztepe Kampüsü, Kadıköy-İstanbul